Samhällsmatchen

Vi har tagit fram en webbplats åt Samhällsmatchen, samlingsnamnet på Hammarby Fotbolls insatser i samhället. Hammarby Fotboll är en av världens största fotbollsföreningar sett till antal aktiva spelare och ledare. Med den storleken och med det engagemang som finns är det också viktigt för föreningen att ta sitt ansvar som samhällsaktör och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Konceptet Samhällsmatchen är framtaget av sponsringsbyrån Pack Train, IK Stockholm och Hammarby Fotboll. I paketeringen ingår ett förtydligande av initiativets avstamp i Hammarby Fotbolls värdegrund och de av FN:s globala mål som man ämnar sträva mot att uppfylla. Webbplatsen samlar och presenterar alla olika aktiviteter som ingår i Samhällsmatchen, matchar dessa mot respektive FN mål, samt redovisar både bakgrund och det löpande resultatet av dessa aktiviteter. Dessutom tydliggör webbplatsen vilket typ av engagemang från partners som efterfrågas och gör det tydligt vilket typ av exponering som ingår utifrån engagemangsnivå.

I vårt uppdrag för framtagandet av webbplatsen ingick helhetsansvar för design, sitestruktur och UX, samt löpande innehållsöversyn och projektledning.

Besök Samhällsmatchens webbplats