Ringup

Insikt:

Som Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar till företag gäller det att hela tiden bevisa sitt oberoende. Det gör Ringup genom att alltid vara ärlig och rakryggad i sitt företagande. Då gynnas kunder, telekombranschen i stort och dem själva som kedja. Vi valde att visa det genom att på ett humoristiskt sätt lyfta vad som händer om alla vore lika uppriktiga som Ringup.

Kreativt koncept:

Ärlighet varar längst.