rapporter och årsredo­visningar

Sedan 2006 publicerar Cancerfonden varje år Cancerfondsrapporten, som är ett viktigt verktyg i organisationens påverkansarbete primärt gentemot beslutsfattare inom cancervård och forskning. IK Stockholms uppdrag är göra rapporten mer lättillgänglig för att få bättre genomslag hos befintliga målgrupper, men även att nå en bredare publik. Med Cancerfondsrapporten har vi varit nominerade till Svenska Publishingpriset flera år i rad och vann 2014 med motiveringen: ”För en, vad gäller färg och illustration, konsekvent genomförd rapport – angelägen, tydlig och lättillgänglig trots ett blytungt ämne.” Rapporten har även gått till final i Svenska Designpriset.

Tags: