En hel och ren webbplats!

IK Stockholm har tagit fram en ny webbplats åt Pure For Sure, ett initiativ som startats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation för att motverka doping och omedveten doping bland den bredare allmänheten. Pure For Sure tar fram utbildningsmaterial för skolor, organisationer och företag, samt jobbar med ambassadörer för att uppmärksamma och informera om farorna med doping och omedveten doping. Som en del av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation har Pure For Sure tillgång till den senaste forskningen och profilerade ämnesexperter inom detta område.

IK Stockholm har varit ansvarig för alla delar i framtagandet av den nya webbplatsen som lanserade i september 2019. I uppdraget ingick en ny design, struktur, UX, copy och innehållsöversyn, paketering av utbildningar och partnerskap samt projektledning.