Ny kostym för Öppet Hus

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Bland annat har man regeringens uppdrag att se till att Försvarsmakten har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet. Men de har även företag som PTS och Volvo personbilar och ett flertal civila privatpersoner på kundlistan.

Tidskriften Öppet Hus ges ut ett antal gånger per år med syfte att stärka Fortifikationsverkets varumärke och visa hur de, tillsammans med sina kunder bidrar till försvarsförmågan och ett robustare samhälle. Under 2015 presenterades magasinet i en ny kostym signerad IK Stockholm.

Tags: