Köp och sälj med nya möjligheter

Yaytrade är en ny smart mötesplats för att köpa, sälja, byta och hyra ut produkter och tjänster. Alla betalningar görs på det vis som passar säljare och köpare bäst, via pengar, via byten av produkter och tjänster eller i kombination. För att enkelt förklara hur tjänsten fungerar hjälpte vi Yaytrade att animera denna film.

Tags: