Klimat­neutralt DR för klimat­neutral tjänst

Bringkoncernen har utvecklat sitt tidigare miljöarbete till att definiera att man satsar på att bli ledande på miljöområdet inom post och logistik. Miljömålen är bland annat att innan 2015 minska koldioxidutsläppen med 30% samt källsortera 91% av allt avfall. Ett första avstamp i den externa kommunikationen till fyra olika segment av befintliga kunder som köper tjänsten ”Servicepakke”, blev att berätta för dem att den nu blivit klimatneutral. Ett ytterligare syfte med kommunikationen var att få målgruppen att dessutom förstå och se värdet i att använda detta som någonting positivt att själva kommunicera till sina befintliga och potentiella kunder. Vi tog fram ett DR som skulle ta för sig i brevlådan, men samtidigt skulle lämna ett så litet avtryck i miljön som möjligt. Vi hänvisade dessutom två av segmenten till en unik url där de kunde ladda ner färdiga korta texter, en miljösymbol och banners som de själva kunde använda i sin egen kommunikation. Kampanjen var ett steg på vägen.

Tags: