It och telekom

IK Stockholm var TDC:s huvudbyrå mellan 2009 och 2017. Vårt affärsmässiga fokus låg på att öka kännedomen om TDC i målgruppen it-chefer och andra centrala beslutsfattare. Genom en långsiktig varumärkesstrategi, insikter om målgruppens utmaningar och analys av utvecklingen inom it och ny teknik – digitaliseringen – lyckades vi öka varumärkeskännedomen mer än fyrfalt. Tillsammans med TDC byggde vi många spännande b2b-kampanjer vilka även gav oss en gedigen kunskap om digitala kanaler och att skapa kommunikation för en svåråtkomlig målgrupp i det nya medialandskapet. Vi var också högst delaktiga i att bygga TDC:s varumärke så starkt och attraktivt att det slutligen köptes upp av Tele2.