Hur solar våra tonåringar?

Idag solar ungefär 4 av 10 unga vuxna i Sverige solarium. Detta trots att exponering för UV-strålning från sol och solarier är inblandade i majoriteten av alla hudcancerfall. Kopplingen mellan solning och hudcancer är nästan lika tydlig som den mellan rökning och lungcancer. Malignt melanom, som är den allvarligaste typen av hudcancer, beräknas döda 500 personer i Sverige (2014). Det är fler än antalet döda i trafiken. Mot bakgrund av detta arbetar Cancerfonden för en 18-årsgräns på solarier, vilket många andra länder redan har infört. Även Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solarium, och i synnerhet barn och ungdomar under 18 år. Med denna annons ville vi nå mammorna till solariesolande ungdomar, för att de skulle få upp ögonen för hur farligt solariesolandet faktiskt är. Vi valde medvetet bort alternativet att rikta oss till unga vuxna både när det gäller budskap och medieval. Dels för att man som ung tenderar att slå ifrån sig sådana budskap och uppfattar sig själv som odödlig. Dels för att mammorna (kvinnor 45–55 år) är en prioriterad kommunikativ målgrupp för Cancerfonden, då de oftast redan har en relation till cancer. Annonsen var med i Bonniers tävling ”Nya uppslag” och publicerades i Amelia som har flest läsare i målgruppen kvinnor 45-55 år.

Tags: