Högsta kreditbetyg!

IK Stockholm har AAA rating, det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. Bland annat krävs en omsättning på mer än två miljoner, att bolaget har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.