Employer Branding

Att gå till jobbet och känna att man gör något viktigt, det borde alla få känna. Tydligen är det bara 13% i Sverige som på riktigt tycker om att gå till sitt jobb. Ett gäng som kan kategoriseras inom de 13% är nog ändå de personer som vi fått porträttera inom ramen för arbetet med TDC Sveriges arbetsgivarvarumärke.

Under våren 2016 gjorde vi tillsammans med TDC en genomlysning av deras arbetsgivarvarumärke i ett antal workshops. En plattform för arbetet med rekrytering, men framförallt hur man ska se och ta hand om de medarbetare man redan har, togs fram. Under namnet “Mer än bara en karriär” vill TDC och några av människorna som jobbar där berätta om vad de egentligen gör på dagarna. Nu när i princip allt är it.

I det här klippet berättar Morgan Holmberg, krisledare, om sin vardag inom och utanför väggarna på TDC. För fler filmer besök karriärsidan på TDC:s webb.