DoohClick

Insikt:

En något konservativ bransch behöver återuppfinna sig för att fortsätta vara relevant i den digitala annonseringens tidevarv. Men för att övertyga skärmägare, mediaköpare och investerare måste vi få möjlighet att lyfta fram en rad olika argument, utan att tappa kopplingen till själva kärnverksamheten. Att förnya, förbättra och på riktigt digitalisera utomhusreklamen. Lösningen blev därför ambulerande budskap som alla bildar den för branschen så familjära DOOH (Digital Out of Home) förkortningen, vilken också utgör en del av företagsnamnet.

Kreativt koncept:

Defining Out of Home

Annons
DoohClick
Vykort
DoohClick
DR
DoohClick
T-shirt
DoohClick Logo
Logo
DoohClick
Färger
DoohClick
Plattform
DoohClick
Typsnitt
Video
DoohClick
Webb
Animation