Design för ett jämställt samhälle fritt från våld

Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem. Unizon – eller Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund som de hette tidigare – samlar ett sjuttiotal jourer ute i landet med visionen att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är en organisation i ständig framåtrörelse och när de klev in hos oss på IK Stockholm hade de vuxit ifrån både sitt namn och sitt utseende. Efter ett noggrant varumärkesarbete och tät dialog med jourerna ute i landet, föddes Unizon. I IK Stockholms arbete ingick förutom framtagande av varumärkesplattform och namn, även en helt ny grafisk profil.
unizon.se