CRAFT FÖR HAMMARBY

IK Stockholm tog fram kommunikationskonceptet “Craft för Hammarby” tillsammans med sponsringsbyrån Pack Train för att skapa en plattform inför lanseringen av Craft som Hammarby Fotbolls nya huvudleverantör av match- och träningskläder i januari 2019.

IK Stockholm har främst fokuserat på det kreativa arbetet med själva konceptet och på strategiska tankar kring hur man som ny partner till en av Sveriges största fotbollsklubbar kommer in på rätt sätt, får en chans att förklara vad man kan bidra med och hur man som partners blir starkare tillsammans. Något som blir extra viktigt när man som helt ny aktör vill etablera sig inom fotbollen. Därför blir också ett ärligt uppsåt, värdeskapande insatser och lyhördhet några av de viktigaste komponenterna som både möjliggör och för “Craft för Hammarby”-konceptet hela vägen in i mål.

Craft för Hammarby är tänkt att göra skillnad för både a-lagen och klubben, men också för föreningen som helhet och för alla som är en del av den stora ungdomsverksamheten. Ett åtagande och en satsning som måste vara på riktigt för att förtjäna förtroendet hos de som lever med och för Hammarby.

Engagemanget för Hammarby, uppoffringarna för Hammarby och kärleken för Hammarby, som ju alla är en del av supporterskapet, gjorde också att konceptet föll sig naturlig för en ny partner som vill vara en del av den gemenskapen, samtidigt som Craft vill visa respekt för alla som bär på dessa känslor och alla som både är och har varit en del av Hammarby Fotboll.

Med utgångspunkt i vårt koncept och grundmanus producerade Superstudio en film som visar Crafts resa från individuell idrott, svensk tillverkning och högteknologisk utveckling av idrottskläder, fram till lagidrotten och intåget på en ny arena, i regi av Arvid Kornstrand. En film där en viktig del av vårt arbete blev att lyfta fram valda delar av, och visa en enorm respekt för, Hammarbys arv och historia.

Själva lanseringen av både partnerskapet och konceptet skedde sedan vid en presskonferens där pressen fick vänta och supportrar bjöds in för att först av alla få en presentation av det nya samarbetet och Hammarbys nya matchställ. Utöver detta ingick även tankar kring gemensamma utmaningar och hur man bäst möter dessa, designskisser och rådgivning kring själva utformningen av nya matchställ, samt idén med en helt vit försäsongströja där Craft, Hammarby och Bajens CSR-satsning “Samhällsmatchen” fick stå ut som ensamt lysande stjärnor, som en del av vårt koncept.
Hammarby Fotbolls matchställ 2019
Lanseringsevent

Tags: