Boxfresh webb åt FFF!

Vi har tagit fram en ny webbplats åt Forum för Fastighetsboxar. Forum för Fastighetsboxar är ett samarbete mellan PostNord, CityMail och Fria Postoperatörers Förbund med målet att göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt.

Deras uppdrag är att sprida information, svara på frågor kring standarder och godkänna leverantörer. De ger även råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar. Något vi valda ett lyfta fram och förenkla på deras nya webbplats genom att förtydliga de olika stegen i den processen. Vi ville göra hela upplevelsen från att välja en box till installation och besiktning tydlig och enkel.

Vi var ansvariga för alla delar i framtagandet av den nya webbplatsen som lanserades hösten 2019. I uppdraget ingick en ny design, struktur, UX, copy och innehållsöversyn samt projektledning.

Vi tog också fram en informationsfolder som även går att använda för att visa hur stora paket som kan levereras i en fastighetsbox.


För att ytterligare förtydliga hur det går till att byta till fastighetsboxar tog vi även fram en animerad film som förklarar hela processen, från beställning till färdigbesiktigad installation.